Friesland Leeuwarden

Friesland / Fryslân
Zo’n 2000 jaar geleden waren de Friezen heer en meester in de kustgebieden tussen Zeeuws-Vlaanderen en de Weser (Duitsland) of zelfs tussen Frankrijk en Denemarken. De uitgestrektheid van het Friese Rijk vinden we vandaag de dag nog terug in namen als West-Friesland en Oost-Friesland. Talrijk zijn de verhalen over Grote Pier. Bonifatius en andere zendingspioniers gaven hun beste krachten aan de kerstening van de Friezen, zoals bekend met wisselend succes! Na de Middeleeuwen waren vele kerkgenootschappen vertegenwoordigd in Friesland, vooral de protestantse gezindten.
Vandaag vinden we in de provincie Friesland veel veehouderij met o.a. de Holstein-Friese koeien en Friese paarden, prachtige merengebieden waar veel watersport plaatsvindt, van hobbyzeilen tot skûtsjesilen, Sneekweek, enz. In de kleigebieden die grenzen aan de Waddenzee ook veel akkerbouw. In de industrie vinden we o.a. de beroemde fietsfabrikanten Batavus en Koga en FrieslandCampina die wereldwijd handelt in zuivel. Nog steeds nemen mensen deel aan Elfstedentochten; het komt op de schaats niet vaak meer voor, maar wel per boot en op de fiets.
De Friese volksaard is er één van zelfstandig denken en doen, al denkt men economisch natuurlijk over provinciegrenzen heen. De mooie Friese taal, waarin verstand en hart samenvloeien en uitgebreide literatuur en liederenschat bestaat, is velen dierbaar.
Leeuwarden / Ljouwert
Leeuwarden is in de Middeleeuwen ontstaan als hoofdstad van het Friese rijk. Deze vroegere havenstad herbergt nu belangrijke bedrijven en opleidingsinstituten. Logischerwijze ook de eerste vestigingsstad voor Joodse migranten in de afgelopen eeuwen. Naast Fries en Nederlands was Jiddisch dan ook de derde taal in de stad. In 2018 zal Leeuwarden met Valletta (Malta) culturele hoofdstad van Europa zijn.
Exkursies Joads Fryslân
Footstep Tours verzorgt stadswandelingen en dagtochten Joods Leeuwarden en wil het Joods verleden en heden toegankelijk maken voor Friezen en niet-Friezen. Na het lanceren van onze dagtocht Joods Leeuwarden op 1 maart 2018 tijdens Yiddish Waves, werken we verder aan onze dagtocht Joods Friesland. Hierin een dwarsdoorsnee van Joods leven van Leeuwarden tot Lemmer, stad en land.
Verdere data op aanvraag!
Citaat website yiddishwaves.nl:
Een jofel en tikkeltje mesjogge festival!

Heymishkeyt, Jiddisch voor ‘je thuis voelen’ is het thema van Yiddish Waves , een multicultureel festival waar iedereen welkom is. Van 1 t/m 4 maart 2018 stond Leeuwarden bol van de activiteiten rond de Jiddische cultuur en onze multiculturele samenleving.

De Jiddische cultuur is er een van gastvrijheid. Van leren en ontmoeten. Van verbinden. Met een zinnenprikkelend programma van muziek, taal & literatuur, exposities, tours, film en ‘toffe’ workshops deelt Yiddish Waves het typisch Jiddische gemeenschapsgevoel, de solidariteit, de warmte en de humor.
We zien uit naar toekomstige versies van dit leuke festival.

Reacties zijn gesloten.