Deltawerken & Zeeland

Deltawerken
Nederland is beroemd vanwege haar strijd tegen het water. Het is een Deltagebied van de Rijn, de Maas en de Schelde. Overstromingen dreigden altijd maar er waren in de ‘Nederlanden’ ook altijd kansen voor de visserij en de handel. Na de oorlog werd een begin gemaakt met de eerste kustversterkingen bij Brielle, maar toen kwam de rampnacht van 1 februari 1953 die een groot deel van Zuid-West Nederland onder water zette. Daarbij kwamen er in één nacht 1935 mensen om het leven.

De Deltawerken zijn vanaf de jaren ’50 aangelegd om het zuidwesten van ons land tegen nieuwe overstromingen te beschermen. Hollandse hoogstandjes als het Watersnoodmuseum bij Ouwerkerk op  Schouwen-Duiveland geven veel inzicht in de strijd met het water en de huidige problematiek. De Oosterschelde is  Nederlands grootste natuurgebied en heeft dankzij de Oosterscheldekering haar zoute karakter behouden, van belang voor de natuur en voor de oesterteelt. Vlissingen en Souburg liggen aan de Westerschelde en hebben scheepswerf- en havenfaciliteiten.

Footstep Tours maakt de Nederlandse strijd met het water inzichtelijk door uitjes te organiseren naar waterwerken als de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg of  museum en attractie Deltapark Neeltje Jans en de Pijlerdam in de Oosterscheldekering.

Tips

Bezoek de Oosterscheldekering en  voormalig werkeiland Neeltje Jans.

Bezoek het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk

Bezoek een Zeeuwse stad zoals Zierikzee, Goes, Middelburg, Veere of Vlissingen. Ook Antwerpen, tweede zeehaven in Europa en bekend om zijn Joodse leven, ligt hier dichtbij.

Reacties zijn gesloten.