Amsterdam

Amsterdam is ontstaan rond het jaar 1000, maar juist de aanleg van de nieuwste metrolijn heeft duidelijk gemaakt dat er al veel eerder bewoning moet zijn geweest. Amsterdam ontstond aan de Amstel, die via het IJ toegang gaf tot de Zuiderzee en vele en verre buitenlanden.
Amsterdam kreeg stadsrechten in 1300 of 1306. En dit werkte de groei van het kleine stadje in de hand. Amsterdam was geen lid van de Hanze, maar groeide desondanks uit tot een flinke handelsstad met concurrentiekracht. Met de Tachtigjarige Oorlog won Nederland zijn zelfstandigheid en werd Amsterdam wereldhaven. Migranten kwamen van alle kanten, niet alleen vanwege de economische bloei, maar ook omdat niemand in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden om zijn geloof of geweten mocht worden vervolgd. Hieronder de Joodse immigranten uit Spanje en Portugal en later uit Duitsland, Midden- en Oost-Europa.
Zo werd Amsterdam een smeltkroes van culturen, waar handel, wetenschap en kunst bloeiden. De handelsnetwerken liepen rond de wereld en in vele landen had Nederland zijn handelsposten voor de Verenigd Oost-Indische Compagnie of West-Indische Compagnie. Centrale posten lagen in onze koloniën: Indië, Nieuw Amsterdam en later Suriname en op de eilanden in de Cariben, zoals Curaçao, Bonaire en Aruba. De graan- en houthandel via de Sont bij Denemarken (Scandinavië en Oostzeegebied) en de handel op Frankrijk en het Middellandse Zeegebied (Levant) was heel lucratief. Aan het eind van de 19de eeuw maakt Amsterdam opnieuw een periode van onstuimige Industriële groei door, met een aanwas van de bevolking en de nieuwe stadsuitleg.
Vandaag de dag is Amsterdam met zijn concertpodia en kunstinstellingen nog steeds de cultuurhoofdstad van Nederland. En hoewel in Den Haag wordt geregeerd is Amsterdam de plaats waar staatsbezoeken en nationale feestdagen bij uitstek worden gevierd. Amsterdam is zeer gewild als opleidingsplaats met zijn universiteiten en hogescholen. Huidige economische motoren in en bij Amsterdam zijn de Luchthaven Schiphol, het financiële district bij de Zuidas, de bloemenveiling Flora Holland, de zeehaven en de ICT-hub (Internet Exchange), vooral gelokaliseerd in Amsterdam-Watergraafsmeer.

Tip: De grachtengordel is een unieke plek voor uw stadswandeling of rondvaart.

Christelijk Erfgoed
Een kerkentocht is in Amsterdam bij uitstek interessant. Er zijn veel bijzondere kerken en denominaties te vinden. Deze kerkentochten kunnen op verzoek ook dienen als orgeltocht, al dan niet met muziek. De rivaliteit en pluriformiteit van kerken en vrije groepen houden ons een spiegel voor.

Joods Erfgoed
Amsterdam wordt in Joodse kringen vanouds ook wel Mokum genoemd, of het Jeruzalem van het Westen. Dit geeft wel aan hoezeer deze minderheid zich hier thuis voelde en -voelt. Meer dan elders is de schok van de oorlog voelbaar in Amsterdam. Gelukkig keerde een kwart van de Nederlandse Joden terug en is er ook nu Joods leven in de hoofdstad. Volgend jaar in Jeruzalem? Onze excursies volgen de sporen van het heden en komen uit in het verleden (of andersom). We willen de feiten uit de geschiedenis zo concreet en invoelbaar mogelijk maken voor onze gasten.

Vaartochten Amsterdam
De grachtengordel floreerde vanouds als een handelsgebied en het IJ fungeerde als haven voor de grote schepen. Naast hoogtepunten van de grachtengordel kunnen we ook een rondvaart verzorgen met nadruk op de geschiedenis van handel en industrie. Verder komen op verzoek ook kerkelijke en Joodse geschiedenis aan bod, bijvoorbeeld tijdens onze twee uur durende rondvaart Joods Amsterdam.

Voor uitgebreider informatie over rondvaarten, zie: http://footsteptours.nl/tours/themas/vaartochten/

Reacties zijn gesloten.